Kapasitet

Frå små møter til store konferansar

Med vår nye konferansesal, Kviknesalen, kan me leggje til rette for møter, kurs eller konferansar for 2-450 personar. Salen kan lett tilpassast ulike behov og antal deltakarar.

Kviknesalen kan delast inn i tre like store delar, som kvar har eit areal på 118 m2. Lokalet er til dømes svært godt eigna dersom ei større gruppe vekslar mellom å ha møte i plenum, og ynskjer å dele seg opp i fleire seksjonar. På kort tid kan salen delast av og setjast opp i ulike oppsett.

Salen inneheld sjølvsagt alt tenkjeleg teknisk utstyr. Heile 4 prosjektorar med HD-oppløysing kan nyttast samtidig ved store konferansar

Saloversikt:

Lokale
 
Areal
 
Takhøgde
 
Runde bord
 
Klasserom
 
Kinosal
 
Golv
Kviknesalen 1

118
5 meter
  80
85
150
Parkett
Kviknesalen 2
118
5 meter   80
85
150
Parkett
Kviknesalen 3
118
5 meter   80
85
150
Parkett
Kvinesalen 1+2
236
5 meter   160
170
300
Parkett
Kviknesalen 1+2+3
354
5 meter   250

250

450
Parkett
Privaten
98
3 meter   70
75
120
Teppe
Høyviksalen
90
5 meter   60
45
55
Parkett

Teknisk utstyr

- Trådlaus mygg
- Trådlaus håndholdt mikrofon
- Håndholdt mikrofon
- Bosè musikkanlegg
- DVD på storskjerm(4x5 m)
- TV med 6 kanalar på storskjerm(4x5 m)
- VHS på storskjerm (4x5 m)
- Prosjektor
Ved storsal:
- 3 trådlause myggar
- 2 håndholdte mikrofonar
- 4 prosjektorar
- 4 lerret

Ved storsal kan bilete frå PC, DVD eller VHS visast på hovudskjerm eller alle 4 skjermar samtidig.

Grupperom

Me kan i tillegg til dei større møte- og konferanseromma tilby mindre grupperom i tilknytning til konferanseavdelinga.
Utstyr som flipover, overhead, lerret og prosjektorar er tilhøyrande utstyr til desse grupperomma.

Trådlaust internett

Me tilbyr gratis trådlaus internettilgang til alle våre kurs/konferansegjestar.

 

Kontakt oss i dag

Ynskjer du tilbod frå oss, eller har spørsmål kring møtekapasitet eller lokalitetane ellers, ring Kjetil eller Mariann på 57 69 42 70, eller e-post kurs@kviknes.no