Booking
Frå dato 
Ant netter 
Ant rom 
Voksne 
Barn 

Ein nasjonalromantisk skatt

Ivar Høyvik (1881-1961)  vaks opp i Gulen i Ytre Sogn. Han gjekk i lære hjå Magnus Dagestad på Voss. I starten gjorde Høyvik utsmykkingsarbeid for kunstnarar som budde i Balestrand, som Prof. Hans Dahl og Adelsten Normann. I 1905 slo han seg ned i Balestrand saman med kona Eli, som var kunstveverske. 

Høyvik-salen er eit verdig livsverk frå ein unik kunsthandverkar. Heile salen er møblert av Ivar Høyvik. Bord, stolar, portalar, speilrammer er alle laga med den same kjærleiken til treskjering og drakestil som gjennom eit langt liv prega arbeidet til Høyvik.

Veggteppet "Brurefylgjet" i Høyvik-salen er laga av Astrid Høyvik dottera til Eli og Ivar. Mønsteret i Ivar Høyvik sine arbeid hadde alltid ei meining, det skulle symbolisere noko. Mange av motiva var henta frå norrøn mytologi.

Portalen inn mot salongen er eit av dei siste arbeida Ivar Høyvik gjorde.
Høvik har og laga mange av dei utskjeringane på villaer og fritidshus som særpregar Balestrand.

Ivar Høyvik var aktiv som treskjerar heilt fram til han døydde i 1961, 80 år gamal.

-Vil du oppleve Høyvik-salen. Sjekk ut våre Spesialtilbod.