Grafisk profilhandbok og annonser


Grafisk profil-handbok

Her kan du sjå eksempel på bruk av logo, farge, typografi og anna materiell som er utvikla til Kviknes hotel. Last ned profilhandbok her. Profilen og identiteten er utvikla av gasta.no


Logo

Last ned vår logo i positiv

CMYK
Logo i eps format

RGB
Logo i jpg format

Last ned vår logo i negativ

CMYK
Logo i eps format

RGB
Logo i jpg format

Last ned vår logo i s/h

Logo i eps format
 


Typografi

I den grafiske profilen er det fontfamilien Sloop, Script Bold One og Cronos Pro som er brukt.

Overskrifter : Sloop. Script Bold One
Brødtekst: Cronos Pro.

Fargar i tekst:
Brødteksten skal vere i 80 % svart eller PMS 491.
Overskrifter skal vere i gullgarge. 20 magenta, 65 gul og 10 svart

Alternative skrifttypar:
For å gjere det enkelt, og for å sleppe å instalere nye fontar på alle data- maskiner, kan Cronos Pro erstattast med ? for nettsider, Word og Power- Point dokument.

Sloop. Script Bold One Cronos Pro. Light
Cronos Pro. Regular Cronos Pro. Regular Italic 

Last ned skriftprøve herFargar

Vi har utvikla ein fargepalett som skal brukast til alle produkta/grafisk material til Kviknes hotel. Få oversikt over fargekodane her.

Last ned fargeoversikt over følgjande fargeverdiar: Pantone, CMYK, RGB og Websafe


Grafisk symbol

Last ned grafiske symbol for bruk.

Last ned hotell symbol i positiv

CMYK
Last ned i eps format

Last ned hotell symbol i negativ

CMYK
Last ned i eps format

Last ned bue

CMYK
Last ned i eps format 


Annonser